22.10.2001

5:43 odp.

Vedenie účtovníctva interne i externe


       
Jednoduché účtovníctvo

       
Podvojné účtovníctvo

       Spracovanie miezd pre malé i veľké závody

       Vedenie mzdovej a personálnej agendy

       Spracovanie DPH

       Spracovanie knihy jázd

       Spracovanie podnikateľských plánov

       Kalkulácie a prepočty

       Tvorba aplikačného software

       Poradenstvo

       

Návrat